Whitney Houston

Oil on canvas  |  35" x 35"  |  New York

Exhibited at Art Miami 2014